Sertifikatai


UAB „Ekovina“ siekdama pilnai tenkinti klientų poreikius ir reikalavimus, užtikrinti kokybišką ir saugų įmonės darbą, yra įdiegusi vadybos sistemą, kuri apima kokybės ir aplinkosaugos vadybą:

  • Kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Įmonė nuolat tobulina valymo paslaugų kokybę, atsižvelgdama į klientų poreikius ir laikydamasi teisinių bei kitų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
  • Aplinkosaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001:2015 standarto reikalavimus. Įmonė mažina galimą poveikį aplinkai; rūšiuoja pavojingas atliekas ir antrines žaliavas; numato galimų avarijų prevencinius veiksmus; nenaudoja cheminių preparatų, keliančių pavojų aplinkai.